Cement I 42,5 czerwony

Cement I 42,5 czerwony znajduje swoje zastosowanie między innymi przy pracach budowlanych i remontowych. Cement I 42,5 czerwony powstaje dzięki zmieleniu klinkieru portlandzkiego i dodatku siarczanowego. To właśnie ten ostatni składnik reguluje czas wiązania. Dzięki temu użycie cementu I 42,5 czerwonego świetnie sprawdza się przy niskich temperaturach. Ponadto produkt ma świetną więźliwość wody w różnych zaprawach i betonach jak i dobrą urabialność zapraw i mieszanek betonowych. Cement I 42,5 czerwony to z pewnością dobre spoiwo i wysokiej jakości produkt.

Zobacz pozostałe produkty