Typowy materiał służący do stworzenia powierzchni, płaszczyzny dachu, charakteryzujący się wysoką niejednorodnością. Deska posiada nie zawsze identyczną grubość wahającą się od 25 do 28mm ale także różną szerokość i grubość.

Te cechy powodują, iż powierzchnia dachu pracuje przez cały rok. Niejednorodność drewna w połączeniu z czynnikami atmosferycznymi sprawiają, iż poszczególne deski potrafią się rozchodzić względem siebie jaki i na wzajem prężyć powodując ich skręcanie się.

Wyeliminowanie tych zjawisk nie jest możliwe w związku z tym zarówno pod papy jak i gonty stosuje się membrany i papy podkładowe dobierane w zależności od materiału z jakiego wykonywane bedzie pokrycie dachowe.