Przedostatni etap budowy poprzedzający układanie kostki brukowej. Wymaga wybudowania solidnych fundamentów. Z cegły klinkierowej budować możemy nie tylko słupki ale również podmurówkę miedzy słupkami. Do wykończenie słupków używamy czap a podmurówki daszków.

Przy budowie ogrodzenie z klinkieru należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Głębokość fundamentów od 80 do 120cm w zależności od strefy przemarzania. Unikamy efektu przewracania się ogrodzenia, popękań między podmurówką a słupkami spowodowanych różnym ciężarem.

Uniknąć wykwitów możemy pamiętając o izolacji poziomej (najlepiej 2 warstwy) ogranicza to wychodzenie różnej chemii z fundamentu wraz z odparowywaniem wody ( beton dojrzewa przynajmniej 28 dni), stosować gotowe zaprawy, które prócz barwnika zawierają dodatkową chemię regulującą proces wiązania ( obowiązuje kategoryczny zakaz wykonywania zarówno zbyt rzadkiej jak i zbyt gęstej zaprawy), nie wolno zalewać wymurowanych słupków zaprawą z betoniarki albo innym szarym cementem oraz   rozrzedzoną zaprawą do klinkieru, puste przestrzenie uzupełniamy na bieżąco podczas stawiania cegieł zaprawą o identycznej konsystencji, murowany płot chronimy przed deszczem ale nie przy pomocy folii STRETCH, zaprawa musi oddychać, zarówno cegły jak i spoiny nie impregnujemy, nie natłuszczamy gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienie niekontrolowanego wykwitu ( na każdej palecie z cegłą i w karcie gwarancyjnej jest to zawarte).