Wspomniana już wcześniej ściana osłonowa w budynkach trój warstwowych może być wykonana nie tylko z DZ-9 lub DZ-12 pokrytej zewnętrznym tynkiem cementowo-wapiennym, ale także z cegły klinkierowej.

Uzyskana w ten sposób elewacja nadaje budowli trwały, unikalny charakter.

Większość zasad murowania i pielęgnacji spoiny i cegły jest identyczna jak w przypadku ogrodzenia.

Montażu muru osłonowego z cegły klinkierowej dokonujemy przed położeniem na dachu folii, ale dopiero po wykonaniu docieplenia ściany nośnej. Mimo, iż styropian jest zakrywany klinkierem montujemy go na zaprawę do styropianu, unikając w ten sposób przesunięć i niekontrolowanych mostków termicznych. Często płyty wewnątrz muru są poprzewracane co powoduje braki w izolacji termicznej.

Uniknąć wykwitów możemy pamiętając o izolacji poziomej (najlepiej 2 warstwy) ogranicza to wychodzenie różnej chemii z fundamentu wraz z odparowywaniem wody ( beton dojrzewa przynajmniej 28 dni),

stosować gotowe zaprawy, które prócz barwnika zawierają dodatkową chemię regulującą proces wiązania ( obowiązuje kategoryczny zakaz wykonywania zarówno zbyt rzadkiej jak i zbyt gęstej zaprawy),

nie wolno zalewać wymurowanych ścianek zaprawą z betoniarki albo innym szarym cementem oraz   rozrzedzoną zaprawą do klinkieru, puste przestrzenie uzupełniamy na bieżąco podczas stawiania cegieł zaprawą o identycznej konsystencji,

murowaną elewację chronimy przed deszczem ale nie przy pomocy folii STRETCH, zaprawa musi oddychać,

zarówno cegły jak i spoiny nie impregnujemy, nie natłuszczamy gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienie niekontrolowanego wykwitu ( na każdej palecie z cegłą i w karcie gwarancyjnej jest to zawarte),